CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad är det bästa med att det regnat så mycket denna sommar?

View Public Whiteboard

Weightlifting

Back Squat (5-5-5)

Front Rack Lunge (5-5-5/ben )

med skivstång på en och samma plats

Metcon

Metcon (Time)

MetCon:

30 x Kettlebell Swings 24/16

30 x Push-Ups

Löpning 800 meter

20 x Kettlebell Swings 24/16

20 x Push-Ups

Löpning 400 meter

10 x Kettlebell Swings 24/16

10 x Push-Ups

Löpning 200 meter