CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Front Rack Lunge (10/ben x5 set)

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

1 min Max Airsquats

1 min Max Deadlifts 60/40

Vila 4 min

x4

Dessa ska man verkligen försöka gasa från första sekund, inget att hålla igen på