CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad önskar du dig i julklapp?

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Tall Clean + hang clean

Weightlifting

Hang Clean (3-3-3-3-3 )

Hitta dagens 3RM

Romanian Deadlift (5-5-5 )

Metcon

Metcon (Time)

MetCon 3 varv

10 x hang clean (på en vikt som du klarar minst 5 unbroken på)

10 x burpee over box

RX+5 varv

10 x hang clean (på en vikt som du klarar minst 5 unbroken på)

10 x burpee over box