CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

30 Squat Clean + split jerk

40/30 (ska vara en lätt uppvärmnings vikt)

Kör 2 och 2 och gör 5 reps sen byt av tills båda gjort 30 reps

Weightlifting

Squat Clean and Jerk (2 Reps var 90s x10 )

Bygg till en utmanande 2a under dom 10 setten

Metcon

Metcon (Time)

For time:

15 Power Clean and jerk 50/35

30 Barfacing Burpees

5 min Cap