CrossFit Holistic – RX+ WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Dynamisk Rörlighet

Teknik

HSPU

On the minute

Death by HSPU

1 HSPU första 2 andra och så vidare

Metcon (Time)

For Time 50/35

3 Rounds unbroken Thrusters

15-12-9

VILA 2 min

1 Round unbroken Hang power Cleans

21-15-9

VILA 2 min

3 Rounds Unbroken

10 Backsquats

8 Frontsquats

6 Deadlifts

Första 2 workoutsen måste vara unbroken. annars måste man göra om sitt set.

Sista blir 10 st BFB varje gång du droppar stången.