Announcements

Träningsresa till Marbella 25 oktober. Läs mer på hemsidan!

CrossFit Holistic – RX+ WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik

Ring Muscle Up

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon:

3 min

Rodd 500 meter

Max toes to bar

Vila 2 min

3 min

Rodd 500 meter

Max hand stand push up

Vila 2 min

3 min

Rodd 500 meter

Pull up

Starta i heat med 4