Announcements

Träningsresa till Marbella 25 oktober. Läs mer på hemsidan!

CrossFit Holistic – RX+ WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik

Teknik: Fortsättning på bar MU

Metcon

Metcon (No Measure)

Every 5 minutes, for 20 minutes (4 sets) for times:

5-9 Muscle-Ups

15 Burpees to Target (ca 15 cm ovanför utsträckt arm)

21 Wall Ball Shots 10/8

Om tid finnes

Om tid finns: öva på handgång