Announcements

getStrong – 8 veckors styrkeprogram. Läs mer på hemsidan.

CrossFit Holistic – RX+ WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Dynamisk rörlighet + axel mobility

On the minute

OTM 8 min

1. Plankan i armhävningsposition med fötter på medecin boll 30-40s

2. Active Hang 30-40s

Teknik

Teknik C2B pullups

10-15 minuter

CrossFit Games Open 14.2 and 15.2 (AMRAP – Reps)

Includes Masters up to 54 years old

0:00 – 3:00

2 Rounds of:

10 Overhead Squats, 95# / 65#

10 Chest-To-Bar Pull-ups

3:00 – 6:00

2 Rounds of:

12 Overhead Squats, 95# / 65#

12 Chest-To-Bar Pull-ups

6:00 – 9:00

2 Rounds of:

14 Overhead Squats, 95# / 65#

14 Chest-To-Bar Pull-ups

The ladder will ascend every 3-minutes until the athlete can not complete the ladder.
Skala rundorna lämpligt om det känns mycke från början, så man tror man kan hinna 2-3 rundor.