CrossFit Holistic – Temadag

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Stanna musiken

Squat stretch

Rodd

Metcon

Bära tunga saker

i par. 20 meter sedan byte

Metcon

4 på varje station

2-3 varv

60 sek/station

Rodd

Marken till över huvudet med viktplatta

Jägarvila

Vila

Vila efter behov