Allmänna regler:

  • Tävlingen har samarbete med antidopingorganisationen 100% ren hårdträning. All form av doping är otillåtet. Dopingmedel menas i detta fall samma definition som återfinns i Lag om förbud mot vissa dopingmedel. TESTER KAN KOMMA ATT SKE. Med deltagarnas anmälan accepterar man automatiskt detta. Vid uteblivet test, påträffande av, intag eller försäljning av dopingmedel kommer avstängning och diskvalificering ske. Detta kommer även meddelas till anslutna gym i närområdet.
  • Viktigt att visa god sportsanda. Godkänn ”din” domarens bedömning/poäng efter varje heat.
  • Dåligt uppförande (svordomar åt domare, publik, atlet osv) kommer att leda till diskvalificering.
  • Tydliga försök till fusk leder till diskvalificering.
  • Försening, eller om du ej kommer till ditt heat leder det till diskvalificering i eventet.
  • Eventuell överklagan av resultat eller domarbeslut sker med tävlingskommittén.
  • TÄVLING SKER PÅ EGEN RISK: alla atleter som medverkar i tävling är förstådd i att skador kan uppstå vid hög ansträngning/belastning. Snabb hjälp vid eventuell skada kommer dock finnas att tillgå.