CrossFit Holistic – Silverbacks

View Public Whiteboard


Warm-up (No Measure)

Min 0-20 UPPVÄRMNING

Jobba på dina svagheter (tipsa varandra)

Ex gymnastik – ring, rigg, handstående, DU

eller

Ex lyft – snatch, jerk el annat

Metcon (Time)

Metcon 1 (ensam)

Marklyft kroppsvikt, 100 st, 4 höga explosiva upphopp varje minut

Metcon (AMRAP – Reps)

Metcon 2 (team) AMRAP

10 min

80 cal Skierg

60 DB squatsnatch

vila 3 min

10 min

60 PC 60/40 (el annat)

40 T2B

vila 3 min

100 Splitsquatjumps m stång

Avslut

5 varv/pers

Over head hold när kompisen kör 10 burpees. Våga hålla tungt