CrossFit Holistic – Södra Strand

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Komplex

Power Clean + Below knee hang Power Clean + Hang Power Clean

10 min OTM

3+3+3

Rest 3

10 min OTM

2+2+2

– Lättare vikt på första 10 minutaren. Sedan öka på till den andra

Metcon

Metcon (Time)

For time:

1 Mile Run

50 Deadlifts 100/70

25 Burpees to target

Timecap 15 min