Välj någon av följande styrkedelar:
Marklyft 4 x 3
Push press 5 x 3
Back squat: 3 x 3 på ca 70 % 1 RM + 3 x 2 på ca 80-85% 1 RM

Metcon I par. AMRAP 60 sek på varje station, 2 varv.

Utfallssteg med viktplatta OH
Däckvält
Skottkärra (30 sek/person)
Fällkniv
Wall walks
Tuck jumps