CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (5-5-5-5)

Front Squat (5-5-5-5 (stigande vikt))

Push Press (5-5-5-5)

Metcon

CrossFit Games Open 14.2 (AMRAP – Reps)

0:00 – 3:00

2 Rounds of:

10 Overhead Squats, 95# / 65#

10 Chest-To-Bar Pull-ups

3:00 – 6:00

2 Rounds of:

12 Overhead Squats, 95# / 65#

12 Chest-To-Bar Pull-ups

6:00 – 9:00

2 Rounds of:

14 Overhead Squats, 95# / 65#

14 Chest-To-Bar Pull-ups

The ladder will ascend every 3-minutes until the athlete can not complete the ladder.
Skala vikter och rörelser efter behov!

Till exempel: goblet squat istället för OH squat.

Pull up eller ring row istället för chest to bar.