Main – WOD

Välj en av styrkedelarna

View Public Whiteboard

Snatch Grip Deadlift (5-5-5-5)

Front Squat (5-5-5-5 Pausade*)

Tempo: 1313*
* Angivelsen för tempot läser ni så här:
1:a siffran står för den negativa fasen i lyften
2:a siffran står för paus mellan negativ och koncentrisk fas i lyftet.
3:e siffran står för den koncentriska delen.
4:e siffran står för paus mellan repetitionerna

1: Ring push ups (3 x max)

2: Pull-ups (3 x max)

strikta!
Skalning: kör med passning

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon: 15 min AMRAP
200 m löpning
5 x clean 60/40 (skalning KB sving)
10 x front squat (skalning goblet squat)
5 x burpee over bar