CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Back Squat (8-8-8-8)

Turkish Get Up (hitta tung 2:a som du klarar med båda armarna)

(med super kontroll)

Sumo Deadlift (8-8-8-8)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon i par kör varannan övning. AMRAP 12 minuter

10 x KB thruster med en KB 24/16(uppskalning: kör med en KB i varje arm)

30 x DU (skalning (90 SU)

10 x pull up (Skalning: ring row)