CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Back Squat (5-5-5-5)

Push Jerk (5-5-5-5)

Deficit deadlift (5-5-5-5)

1: Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 5 min For quality
5 x Power clean på ”lätt vikt” (Skalning: KB sving)
10 x Ground to Overhead med viktplatta

3 min vila

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 5 min for quality
3 x Power clean på ”lätt vikt” (Skalning: KB sving)
6x rygg ups
9 x Sit ups