Välj någon av följande styrkedelar:
Back squat pausade 5×5 * Tempo: 1313*

Marklyft Hitta tung 5:a
Sedan 3×3 på vikten ovan

Strikt press 7-5-3-3-3

Every minute on the minute i 12 min:
Jämn minut: 30 DU
Ojämn minut: 5 x KB thruster/arm 24/16