CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Back Squat (8-8-8-8)

Bench Press (8-8-8-8)

Deadlift (10-8-6-4 (stigande vikt))

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon On the minute i 10 min

15 x KB sving 24/16

Gör så många DU´s/SU´s du hinner resterande tid av varje minut

Score=totalt antal DU´s