Main – WOD

Uppsamlingsdag. Välj någon av styrkedelarna.

View Public Whiteboard

Back Squat (5-5-5)

Shoulder Press (5-5-5)

Deadlift (5-5-5)

Metcon (4 Rounds for reps)

MetCon
4 varv av
10 x marklyft 100/60
400 meter rodd (90% av max)

Start i heat om 4. När första rott klart påbörjar person 2 på marklyften osv. När person 3 rott klart påbörjar person ett på marklyft igen.