Announcements

Boxfest&Boxmästerskap 31 oktober. Anmäl i FB gruppen

CrossFit Holistic – Silverbacks

Styrkedel beroende på veckans träning

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Välj en av styrkedelarna nedan

Weightlifting

Front Squat (3-3-3-3)

Shoulder Press (3-3-3-3)

Deadlift (3-3-3-3)

Hang Clean (3-3-3-3)

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon i team (2 & 2). Teamet delar på uppgifterna:

100 Goblet squats 24/16

200 m overhead lunges 20/10

100 KB sving 24/16

200 m farmers walk 2*40/28

Metcon

Metcon (No Measure)

1 min rodd

30 sek vila

1 min Wall balls 10/6

30 sek vila

1 min abmat situps

30 sek vila

5 varv