Announcements

Boxfest&Boxmästerskap 31 oktober. Anmäl i FB gruppen

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Hur spenderar du helst en söndagkväll

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Välj en av styrkedelarna nedan

Weightlifting

Front Squat (3-3-3-3)

Shoulder Press (3-3-3-3)

Deadlift (3-3-3-3)

Hang Clean (3-3-3-3)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon i team med 2

200 wall balls 10/6

400 m overhead carry 20/10 (görs tillsammans)

200 KB sving 24/16

400 m overhead carry 20/10 (görs tillsammans)

Varje gång man lägger ner vikten eller byter bärare på overhead carry måste båda i teamet göra 3 burpees