Main – WOD

Välj någon av styrkedelarna som du ej gjort tidigare i veckan.

View Public Whiteboard

Weightlifting

A: Deadlift (hitta tung 3:a sedan 2×3 på 90% av 3an)

Skriv upp 3an

B: Shoulder Press (5-5-5-5)

Skriv upp tyngsta 5:an

C: Back Squat (Hitta Tung 2a)

Skriv upp tung 2a.
Droppa till 80% av 2an och försök få ihop 21 reps på endast 3 set (tex 3×7)

Metcon

Metcon (Time)

30 Wall Balls 10/6
Vila halva tiden det tog att göra WB
20 Wall Balls 10/6
Vila halva tiden det tog att göra WB
50 Burpees
20 Wall Balls 10/6
Vila halva tiden det tog att göra Burpees+WB
30 Wall Balls 10/6