Main – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

Välj någon av följande styrkedelar

Front Squat (3-3-3-3)

Shoulder Press (3-3-3-3)

Deadlift (3-3-3-3)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon AMRAP 7 min
10 x KB thrusters 24/16
4 x 10 m sprint
10 x KB sving (rysk) 24/16
2 x 10 m utfallsgång med KB 24/16