CrossFit Holistic – Silverbacks

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Front Squat (3*5)

Front Rack Lunge (3*10)

Metcon

Metcon (Time)

I team om 3 (lottning av lag):

”Silverbacks tunga Hinderbana”

20 ton Deadlift

3 ropeclimb

200 cal rodd

Armgång rigg/dead hang

200 m farmers walk (snittkroppsvikt)

200 m walking lunges (halv snittkroppsvikt)

200 goblet squats (1/4 snittkroppsvikt)
Hinderbanan ska vara med tunga vikter. Uppgifterna fördelas fritt inom laget, men ska utföras i rätt ordning.

Accessory

Magövning