CrossFit Holistic – WOD

QOD: Ett boktips

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Välj en av styrkedelarna nedan:

Snatch Grip Deadlift (8-8-8)

Push Press (8-8-8)

Front Squat (8-8-8-8)

Metcon

Metcon (Time)

Boxmästerskap final WOD

4 min time cap

60 m KB lunges (spring o klappa vid byte)

AMRAP KB swing, en kör en håller KB 24/16

1 min vila innan start av final event 2

12 min time cap Jackie RX plus

1500 m rodd

50 thruster 50/30

30 burpee box jumps 61/51

Fördela reps valfritt

RX+ samma som standard idag.