CrossFit Holistic – WOD

QOD: Favoritövningen i CrossFIt

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Deadlift (8-8-8)

Bench Press (8-8-8)

Back Squat (8-8-8)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon i par 15 min AMRAP

Gör vartannat varv av:

5 x burpee over bar 61/51

5 x clean (skalning: KB sving) 50/30

5 x front squat 50/30

200 löpning (båda springer)