CrossFit Holistic – Silverbacks

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Välj den av styrkedelarna du inte hunnit göra denna vecka. Om du gjort alla konsultera coachen. Om du inte gjort någon, gör knäböj.

Bench Press (5-5-5-5)

Deadlift (5-5-5)

Front Squat (5-5-5-5)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon i team om två

100 Burpees

100 Ground to Overhead med viktplatta 20/10

100 Box Jump Overs

Fördela reps valfritt inom laget. Den som inte kör måste inta följande ”vilopositioner”:

Burpees – viktplatta utsträckt över huvudet på raka armar

Ground to Overhead – dead hang i pull up bar

Box Jump Overs – planka

Metcon

Metcon (Time)

21-15-9 av: clean 50/30, KB snatch 20/12 & Goblesquats 24/16