CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

A: Back Squat (5-5-5-5)

B: Turkish Get Up (2-2-2/arm så tungt som möjligt)

C:1: Deadlift (iItta tung 5:a)

C:2: Deadlift (5 rep every 90 sec på 80% av vikten ovan)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon i team med 2

100 wall balls 10/6 – vila: planka

100 push up – vila: jägarvila

100 KB svingar 24/16 – vila: top of chin eller toppen av ring rodd.

En jobbar en ”vilar”.

Varje gång man bryter arbetare måste båda göra 3 burpees