CrossFit Holistic – Silverbacks

Alla hjärtans dag!

View Public Whiteboard

Warm-up

Individuell specifik uppvärmning!

Weightlifting

Välj en av styrkedelarna:

Front Squat (6-4-2-2 )

Shoulder Press (6-4-2-2 )

Deadlift (6-4-2-2 )

Metcon

Metcon (No Measure)

For quality 20 min

15 x KB sving

10 x toes to bar

5 x Thruster (på en vikt som du behärskar och kan köra ubrutet)

Vila 60 sek efter varje avslutat varv

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

3 min AMRAP

5 power clean

10 lateral jumps over bar

1 min vila

3 min AMRAP

5 front squat

5 burpee over bar

1 min vila

3 min AMRAP

10 marklyft

10 situps