CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilket av nästa veckans tester skulle du helst vilja förbättra?

View Public Whiteboard

Warm-up

Vecka 7 är testvecka så ha det i åtanke under veckans träning. Hitta en bra känsla på styrkedelarna med fina lyft. Kör hårt men inte all in på MetCons och ta det lugnt mot slutet av veckan.

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Välj en av styrkedelarna:

Front Squat (6-4-2-2 )

Shoulder Press (6-4-2-2 )

Deadlift (6-4-2-2 )

Metcon

Metcon (No Measure)

For quality 20 min

15 x KB sving

10 x toes to bar

5 x Thruster (på en vikt som du behärskar och kan köra ubrutet)

Vila 60 sek efter varje avslutat varv