Announcements

Löp workshop 22 maj på Holistic. Läs mer på hemsidan
Powerlifting workshop med Angelica 28 maj. Mer info på hemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad var den första bilen du ägt (om någon)?

Gemensam generell uppvärmning.
Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

View Public Whiteboard

Weightlifting

Shoulder Press (3-3-3-3)

Deadlift (3-3-3)

Front Squat (3-3-3-3)

stigande vikt

Metcon

Metcon (Time)

MetCon 3 varv:

200 m löpning

20 x wall ball 10/6

10 x burpee

RX+ MetCon 3 varv:

200 m löpning

20 x Thrusters 40/30

10 x burpee