CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Sumo Deadlift (5-5-5-5)

Front Squat (5-5-5-5)

Push Press (5-5-5-5)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon i team om 3 AMRAP 30 min

Någon i laget ska alltid utföra 300 m rodd

De övriga två kör vartannat varv av:

30 sek stå i toppen av ett marklyft 80/50

10 x box jump overs 61/51

5 x push up

Turvisas om att ro 300:ingarna