Announcements

Anmäl innan 31/12 erbjudande: Training Camp Barcelona 14-18 maj 2016.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Någon person du ser upp till?

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Välj en av styrkedelarna nedan:

Front Squat (8-5-3-3 (regga tyngsta))

Push Press (8-5-3-3 (regga tyngsta))

Snatch Grip Deadlift (8-5-3-3 (regga tyngsta))

Metcon

Metcon (Time)

3 varv på tid:

100 x DU

40 x Goblet Squat 24/16

20 x KB sving 24/16

Om tid finnes

öva på handstående