CrossFit Holistic – Silverbacks

Susanne/Hilda tar ton!

View Public Whiteboard

Warm-up

Individuell uppvärmning.

Weightlifting

Välj den av styrkedelarna du inte hunnit göra denna vecka.

Deadlift (5-5-5-5)

Back Squat (5-5-5-5 )

Shoulder Press (5-5-5-5 )

Metcon

Metcon (Time)

METCON 1, ”Silverbacks goes 60”

i par, valfri uppdelning, valfri ordning

60 box jumps

60 jumping pull-ups

60 KB-swingar

60 steps Walking Lunge

60 knees to elbows

60 push press

60 back extensions

60 wallballs

60 burpees

60 double unders

Metcon (No Measure)

METCON 2, ”Bring senior citizens up”

Squats – airsquats eller med vikt

BONUS – tabata mage