CrossFit Holistic – Silverbacks

QOD: När ska vi planera in en ”sommarfest”?

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Shoulder Press (8-6-4-2 )

Deadlift (8-6-4-2 )

Back Squat (8-6-4-2 )

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon 45 sek/station 3 varv

Prowler push 50/30

Däckvält

10 meters sprintar över parkeringen

G2O med viktplatta

RX+ samma som ovan

Metcon

Metcon (Time)

I par: 208 Burpees

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

I par, 15 min AMRAP:

Cash in; 400 m löpning

Den ena;

100 m farmers walk 2*24/40

alt

200 m löpning

Den andra;

5 box hopp, 10 pull ups/ring rows, 15 ab mat sit ups

Växla efter varje farm.walk/löpning

Vila 2 min

Cash out;

5 min handstand (total tid i paret)