CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

40 min AMRAP

Team om 2

2000m Rodd

10 Rundor Cindy

5 Pullups

10 Pushups

15 Airsquats

2000m Skierg

(allt sync)

50 KB Swings 28/20

40 Split squat jumps

30 Gobletsquats
Några börjar på skiergs och några på roddar och sen när man kommer till den igen så byter man maskin