Main – WOD

Välj någon av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Back Squat (5-5-5-5)

Push Press (5-5-5-5)

Sumo Deadlift (5-5-5)

Metcon

Metcon (6 Rounds for time)

3 och 3
6 x 400 meter rodd (90% av max)
Vila medan de andra kör