CrossFit Holistic – WOD

QOD: ett filmtips

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

(stigande vikt men inga maxvikter)

Weightlifting

Push Press (7-5-3-3 )

Sumo Deadlift (7-5-3)

Back Squat (7-5-3)

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon 3 varv 60 sek/station

Rodd (for cal)

Half moons med boll 10/6

Sido kast med boll mot vägg (30 sek/sida)

Utfallsgång

Vila 90 sek efter varje varv

Tabata

Varannan: Sit up

Varannan: ball slams