CrossFit Holistic – WOD

QOD: Såg du någon bra konsert under Hamnfestivalen

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Välj den av styrkedelarna du inte hunnit göra denna vecka. Om du gjort alla konsultera coachen. Om du inte gjort någon, gör knäböj.

Back Squat (12-12-12-12)

Push Press (12-12-12-12)

Deadlift (10-10-10)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon 3 varv på tid

10 Pull-Ups (ring rows)

20 Kettlebell Swings 24/q6

200 Meter löpning

RX+ MetCon 3 varv på tid

10 x chest to bar

20 Kettlebell Swings 32/24

200 Meter löpning