CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras

Weightlifting

Välj en av styrkedelarna

Back Squat (5-5-5-5 stigande vikt)

KB clean + press (med en KB i varje arm) (5-5-5-5)

Deadlift (5-5-5-5 (stigande vikt, sista settet tyngst))

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

8 min AMRAP

3 x Toes to bar (Skalning: knees to elbow, hängande benlyft, fällkniv)

3 x KB sving

6 x Toes to bar (Skalning: knees to elbow, hängande benlyft, fällkniv)

6 x KB sving

9 x Toes to bar (Skalning: knees to elbow, hängande benlyft, fällkniv)

9 x KB sving

Osv. Öka med 3 reps/varv