CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilket är ditt favorit storkok

Välj en av styrkedelarna nedan.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Back Squat (8-8-8)

Push Press (8-8-8-8)

Deadlift (8-8-8)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon 3 varv på tid

10 Pull-Ups (ring rows)

20 Kettlebell Swings 24/q6

200 Meter Run