Välj någon av följande styrkedelar:
Back squat 5×5
Push press 5×5
Marklyft hitta 3 RM eller 4×5

Team Cindy 30 min AMRAP
5 pull ups
10 push up
15 air squat
En jobbar och andra hoppar hopprep under tiden