CrossFit Holistic – Silverbacks

Jens B

View Public Whiteboard

Warm-up

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Hitta relativt tung 8a sedan 8-8-8 på 90% av den vikten på någon av följande övningar:

Shoulder Press

Back Squat

Snatch Grip Deadlift

Metcon

CrossFit Games Open 16.1 (AMRAP – Reps)

20 Minute AMRAP

25 Ft OH Walking Lunge 95#/65#

8 Bar Facing Burpees

25 Ft OH Walking Lunge

8 C2B Pull-Ups

*Jump over the bar after each burpee

*Mark out lines in 5ft increments for the lunges, every 5ft is 1 rep

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon 2 varv 30-45 sek/station 15 sek vila/byte mellan övningar. Vila 2 min mellan varje varv

Repklättring

Ball slam

Glute bridge med stång

Ring push up

Ring row

Medicinboll frivändning och droppa över egna axeln

Metcon