WOD

Har du gått på isvägen i år?

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Välj en av styrkedelarna nedan:

Push Press (Hitta dagens 3RM sedan 3-3-3 på 90% av dagens 3RM)

Snatch Grip Deadlift (Hitta dagens 3RM sedan 3-3-3 på 90% av dagens 3RM)

Back Squat (Hitta dagens 3RM sedan 3-3-3 på 90% av dagens 3RM)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon i team om två. Vartannat varv tills båda gjort 5 varv

15 x Thruster 40/30

15 x hand release push up

Metcon (Time)

RX+ MetCon i team om två. Vartannat varv tills båda gjort 5 varv

15 x Thruster 50/35

3 x bar muscle ups