Välj någon av följande styrkedelar:
Styrka: Front squat 7-5-3-3-3
Styrka: SNPP 4×5 med stigande vikt på varje set
Styrka: Romanian deadlift 5×5

MetCon:
5 varv, varje varv på tid:
25 Ground to over head med viktplatta 20/15
20 utfallssteg
15 Burpees

Vila 3 min mellan varv