CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Back Squat (8-8-8-8)

Push Press (8-8-8-8)

Deadlift (HItta tung 8:a)

Deadlift (Sedan 4-5 reps OTM i 5 min på samma vikt)

Metcon

Metcon (Time)

I team om 2 ta er igenom:

100 Burpees

100 Kettlebell Swings 24/16

100 Air squats

100 m bear crawl (10xöver boxen)

100 Air squats

100 Kettlebell Swings

100 Burpees

En jobbar en vilar, byt när ni vill.