CrossFit Holistic – WOD

QOD: Bästa träningsmusiken

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Välj den av styrkedelarna du inte hunnit göra denna vecka. Om du gjort alla konsultera coachen. Om du inte gjort någon, gör knäböj.

Front Squat (5-5-5-5 )

Deadlift (5-5-5-5 )

Shoulder Press (5-5-5-5 )

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

I team om 2 ta er igenom:

5 min AMRAP wall balls

Sedan direkt följande

100 Burpees

200 Kettlebell Swings 24/16

100 air squats

100 m bear crawl (10xöver boxen)

100 air squats

200 Kettlebell Swings

100 Burpees

En jobbar en vilar, byt när ni vill.

RX+ samma som RX