Announcements

Boxfest&Boxmästerskap 31 oktober. Anmäl i FB gruppen

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad gör helst på en söndag eftermiddag?

View Public Whiteboard

Weightlifting

Halting Snatch Grip Deadlift (5-5-5-5 )

Push Press (5-5-5-5 )

Back Squat (5-5-5-5 )

Metcon (Time)

MetCon

5×400 m löpning

Gemensam start vila 2-3 min mellan varje intervall.