Main – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

Välj någon av följande styrkedelar

Back Squat (5-5-5-5)

Push Press (5-5-5-5)

Sumo Deadlift (5-5-5-5)

Metcon

Metcon (No Measure)

Met Con 10 min For quality
5 x strikt pull up
10 x rygg ups
15 x squat
Om tid finns kvar: öva på double unders